SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Posláním služby SOCIÁLNÍ REHABILITACE je pomoc a podpora osob se zdravotním postižením při zlepšování pracovních dovedností a kompetencí, které jim následně umožní udržet si současné zaměstnání, nebo zaměstnání získat.

Pro koho je služba určena?

Službu poskytujeme osobám se zdravotním postižením ve věku 18-64 let, přednostně z Pardubic a blízkého okolí, které mají zájem o pracovní uplatnění.

S čím můžeme klientům pomoci?

Základem realizace služby je pomoc klientovi v získání zaměstnání (nácviky dovedností, pomoc s vyjednáváním pracovních pohovorů, doprovod na sjednané schůzky, podpora při komunikaci apod.). Podpora může pokračovat i po získání zaměstnání přímo na pracovišti (nácvik nových pracovních úkonů, podpora při seznamování s novým prostředím, nácvik docházení do zaměstnání, podpora při začlenění do pracovního kolektivu, podpora při komunikaci s vedoucím a spolupracovníky, pomoc při řešení krizových situací apod.), ale také zaměstnavateli (pomoc při komunikaci s osobou s postižením, vysvětlení specifik postižení, prevence krizových situací, podpora při úpravě pracovní doby nebo pracovních pomůcek a místa apod.).

 

Jaká je kapacita služby?

Maximální kapacita služby je 25 klientů za kalendářní rok.

Kde službu poskytujeme?

Služba je ambulantní, klienti za ní docházejí do areálu statku Apolenka.

Provozní doba služby:

Pondělí – pátek 7:30 – 14:00

Kolik služba stojí?

Všechny činnosti sociální služby jsou poskytovány ZDARMA.

Principy služby:

 • přirozenost prostředí
 • návaznost služeb
 • individuální a partnerský přístup - mlčenlivost a diskrétnost

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Jaké je poslání sociální služby?

Podporujeme osoby, které již vyzkoušely různé sociální služby, ale přetrvává u nich nepříznivá životní situace. Tuto situaci mohou způsobovat problémy v komunikaci s okolím a udržování běžného rytmu života, potíže s pohybem, soběstačností a vyjadřováním nebo nedostatek smyslových podnětů a seberealizace. Všechny tyto aspekty se snažíme vylepšovat, stejně jako:

 • Komunikaci a orientaci v novém prostředí, na které závisí šance na zařazení do společnosti.
 • Sebehodnocení, sebevědomí a stav duševní pohody ovlivňující vztahy s ostatními.
 • Společenskou izolaci, která ovlivňuje většinu aspektů kvality života.
   

Komu je služba určena? 

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením - tedy tělesným, mentálním, smyslovým, duševním či kombinovaným. Nezáleží na věku. Přednostně se věnujeme lidem z Pardubic a blízkého okolí. Služby neposkytujeme osobám, které hledají volnočasové aktivity nebo se chtějí věnovat jezdeckému sportu.

S čím můžeme pomoci?

 • Pomoc s navazováním kontaktů ve společnosti a okolním prostředí.
 • Sociálně terapeutické činnosti – individuální i skupinové. Využíváme specifické metody animoterapie - prostřednictvím přímého kontaktu se zvířaty podporujeme rozvoj komunikace,  motoriky, sebeobsluhy, sociálních dovednosti, psychickou pohodu, kognitivní schopnosti atd. Fakultativní činností je hiporehabilitace (hipoterapie, aktivity s využitím koní), která využívá jízdu na koni.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Základní sociální poradenství.

Službu poskytujeme maximálně 150 klientům za rok. Většina z nich dochází 1x týdně.

 

Kde službu poskytujeme? 

Služba je ambulantní, klienti za ní docházejí do areálu statku Apolenka.
 

Čas poskytování služby:

Služby poskytujeme pondělí - pátek (8:30 – 17:00)
Služby zahrnující fakultativní metodu hiporehabilitace jsou poskytovány sezónně, s ohledem na aktuální klimatické podmínky.
 

Kolik služba stojí?

Všechny úkony jsou poskytovány ZDARMA

Za využití koně při fakultativní činnosti je vybírán příspěvek na provoz koně podle aktuálně platného ceníku (250 Kč/30 minut)
 

Víte, že?

Jsme členy České hiporehabilitační společnosti. Tato nezávislá a uznávaná organizace garantuje odbornou hiporehabilitační praxi a realizaci hiporehabilitace na odborné úrovni pro co nejširší spektrum klientů. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti