„Kdo najde cestu ke koním,
najde cestu k lidem…“


Co je hiporehabilitace

Hiporehabilitace je komplexní léčebná metoda, využívající pohyby koňského hřbetu a prostředí okolo koní k terapeutickým účelům. Je nejrozšířenější formou animoterapie, tj. léčby využívající působení zvířat na člověka. Metoda je určená pro širokou škálu klientů s fyzickými, psychickými nebo výchovnými potížemi. Hiporehabilitace se dále dělí na několik odvětví, které se odlišují svým cílem a metodikou a upřesňují terapeutický vliv koně:

 
  • hipoterapie
  • aktivity s využitím koní
  • psychotrapie pomocí koní
  • sport a rekondiční ježdění
 

HIPOTERAPIE

Je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně. Využívána je jako součást komplexní rehabilitační péče, klient využívá službu na základě doporučení lékaře. Léčebným prvkem jsou impulzy ze hřbetu koně, které působí na uživatele. Uživatel balancuje na koňském hřbetě, který se rytmicky pohybuje nahoru, dolů a od stran a je nucen přizpůsobovat se jeho rytmu. Současně je pohybem koně vychylován z rovnováhy a je nucen aktivně vyhledávat těžiště, což pozitivně ovlivňuje rovnováhu a koordinaci těla. Význam této stimulace spočívá v napodobení mechanismu chůze člověka a v uvolnění svalového napětí. Další podněty jsou přenášeny na páteř, zapojují se mezi lopatkové a zádové svaly a dochází tak ke vzpřímení a ovlivnění držení těla jezdce. Následkem toho dochází také k prohlubování dechu.

Cílem hipoterapie je zlepšit fyzický stav nebo alespoň přispět k udržení stávající kondice (fyzioterapie).

Jak hipoterapie probíhá

Jde o terapii, kdy uživatel leží nebo sedí na vedeném koni a je pod dohledem vyškoleného fyzioterapeuta – polohu uživatele určuje fyzioterapeut, klient je spíše pasivní a terapie je stanovena na základě doporučení odborného lékaře a aktuálního stavu uživatele. Základní terapeutická jednotka (jízda na koni) trvá 30 minut (včetně nasedání a sesedání), ale vždy se řídí aktuálním stavem uživatele. Pro nasedání a sesedání je k dispozici nástupní rampa. Přítomni jsou také asistenti, kteří pomáhají uživateli nasedat a sesedat a podle potřeb jej jistí během jízdy na koni. Tato služba je určena především dětem a dospělým s tělesným handicapem - dětskou mozkovou obrnou, po úrazech pohybového aparátu, s vadným držením těla, skoliózou, roztroušenou sklerózou.  Cílem je snížení spasticity, zlepšení balančních a rovnovážných schopností, posílení svalstva, zlepšení či udržení kondice Cílem normalizace dysfunkce periferních struktur, úprava svalové dysbalance, zlepšení statiky a rovnováhy kardiovaskulárním a plicním onemocněním, zlepšení funkce vnitřních orgánů, srdečně cévního oběhu, dechové kapacity, posílení zachovalé muskulatury, zlepšení balančních a rovnovážných schopností a pohybové koordinace.

AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ

Aktivity s využitím koní  jsou zacíleny na oblast pedagogickou a sociální . Je možno je zahrnout do metod speciální pedagogiky a sociální  práce. Využívají prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Provádějí ji osoby s odborným vzděláním – pedagog, speciální/sociální pedagog, sociální pracovník. Při této metodě často využíváme různých pomůcek (barevné míčky, kroužky, pěnové tyče, kavalety, karty s obrázky a čísly apod.). Služba je určena dětem i dospělým s poruchami chování, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, s narušenou komunikační schopností , s psychiatrickými onemocněními, s mentální reatrdací, s duševními poruchami, autisty, osoby se smyslovými vadami – vady a poruchy zraku, sluchu, hmatu, osoby s poruchami chování, či jako návazná služba pro tělesně postižené jimž hipoterapie již nenabízí další prostor k rozvoji schopností.

PSYCHOTERAPIE POMOCÍ KONÍ

Jedná se o metodu psychoterapie, která k terapii osob se specifickými potřebami využívá širokou nabídku možností prostředí okolo koně (jezdecké stáje, kontakt s koněm, vzájemné interakcem mezi zúčastněnými).  Psychoterapii pomocí koní zabezpečuje vždy pouze odborně proškolený personál v čele s psychoterapeutem, psychologem, psychiatrem a provádí se především v rámci podpůrných terapeutických aktivit v psychiatrických léčebnách. V Apolence tuto metodu nenabízíme.

SPORT HANDICAPOVANÝCH

Sport handicapovaných je oblast hiporehabilitace, která umožňuje zdravotně handicapovaným jezdcům jezdecký výcvik na rekreační nebo výkonnostní úrovní, čímž napomáhá jejich integraci do společnosti. Volba druhu výcviku závisí na individuálních možnostech každého klienta a jeho náročnost musí být podřízena druhu a stupni postižení jezdce. Jezdecký výcvik vede trenér nebo cvičitel a jezdec je pod dohledem fyzioterapeuta či odborného lékaře. Jezdec se může účastnit soutěží v paradrezuře nebo paravoltiži. V Apolence tuto metodu nenabízíme.

V případě zájmu kontaktujte prosím ředitelku organizace Jolanu Štěpánkovou nebo sociální pracovnici Bc. Lenku JankovouKontaktujte nás

APOLENKA
Na Okrajích 156
530 02 Spojil

  • +420 775 614 618
  • jolana.stepankova@apolenka.org
 
 
           

 

© 2022, APOLENKA – HIPOREHABILITACE – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑